فارسی   ||   English

فروش

لیست اسامی نمایندگی های فروش شرکت سپاهان دلتا

 

استان مازندران :

نام شرکت مدیریت کد نمایندگی شهرستان آدرس تلفن فکس همراه
فروشگاه آباد کشت آقای مهندس آبادیان 1250 آمل دورراهی اوجی آبادبعد از نمایندگی کرمان موتور

011-43085620

011-43085621

0911-1241687

0911-1111753

فروشگاه ماشین آلات کشاورزی طبرستان آقای مهندس خوشدل 1251 آمل خیابان نور- نبش اتوبان امام زاده عبدالله 011-44272616 011-44272616 0911-3279283
فروشگاه کشاورز آقای رجب پور 1252 بابل میدان شهید بزاز- روبروی بانک کشاورزی

011-32374725

011-32374725

0911-1119246

فروشگاه شعبانی آقای شعبانی 1253 قائم شهر میدان جانبازان - جنب رستوران ماسوله

011-4204108

011-4204108

0911-1245147

فروشگاه جعفری آقای جعفری
1254 ساری کمربندی غربی- بعد از میدان بار روبروی کوی اصحاب

011-33359403

011-33359403

0911-3549374

فروشگاه کشاورزی بخشی آقای مهندس بخشی 1255 جویبار میدان کشتی- جنب فرمانداری

011-42532582

011-42532583

0911-1283328

فروشگاه کشاورزی برادران غلامی آقای غلامی 1256 نکا مقابل فرمانداری 011-34735080 011-34735084

0911-1538004

موسسه شالیزار آقای مهندس خلیل متولی 1129 بابل کمربندی امیر کلا - -

09111113669

استان گیلان :

نام شرکت مدیریت کد نمایندگی شهرستان آدرس تلفن فکس همراه
فروشگاه شکوریان آقای مهندس شکوریان 1112 تالش اسالم - جنب شهرداری

013-44291220

013-44297303

0911-1842297

فروشگاه ماشین آلات کشاورزی ثابت آقای مهندس خیرخواه 1113 لنگرود اسماعیل آباد (دریاسر) - بعد از رستوران خاطره

013-42581194

013-4251328

0911-2436852

ماشین آالت کشاورزی ثابت پور آقای مهندس ثابت پور 1114 سنگر میدان شورا-ابتدای بلوار امام رضا- روبروی اولین بریدگی-سمت راست 013-34522763 013-34522763 0911-1349247
فروشگاه خزر امین خانم کشاورز 1115 رودسر میان پشته جنب کوچه وحدت 013-42647120 013-42647120 0911-2411408
فروشگاه شمال تراکتور آقای مهندس نیری 1116 لاهیجان بلوار امام رضا – نبش گلستان 3 013-42420777 013-42420777 0911-1430854
فروشگاه سهند موتور آقای ضیاءپور 1117 خشکه بیجار خیابان شهید مطهری 031-34462806 013-34462806 0911-1317646
فروشگاه ماشین آلات کشاورزی عاشور پور آقای عاشورپور 1118 سیاهکل خ امام خمینی-جنب دارایی 013-42322988 013-42325488 0911-1419210
نمایندگی رسمی ماشین آلات کشاورزی شهر باران آقای مهندس ابراهیمی 1119 رشت فلکه قلی پور-کیلومتر5 جاده پیربازار-انتهای گاردریل سمت چپ   013-33712358

0911-3350018

شرکت چای غزل آقای مهندس راستگو 1120 لاهیجان      

0911-1431519

اتحادیه شرکت های تعاونی تولید کشاورزی آقای رمضانی 1125 گیلان رشت، بلوار امام رضا، جنب بانک مهر ایران، شعبه آج بیشه، اتحادیه چایکاران غنچه های طلایی شمال 013-33823948 013-33823948  
جوانه خزر آقای فاتحی 1124 فومن فومن، خیابان بسیج، چهار راه شهرک امام، نمایندگی جوانه خزر 013-34733285 013-34733285

09111369654

09115425521

فروشگاه برادران شهوری آقای شهوری 1128 شهرستان اسالم گیلان، اسالم، نبش شهرک فرهنگیان، فروشگاه برادران شهوری 013-44291550 ---

9112831950

 

استان فارس :

نام شرکت مدیریت کد نمایندگی شهرستان آدرس تلفن فکس همراه
شرکت ماشین کاشت فارس آقای مهندس کشکولی 151 شیراز خ سعدی-مجتمع تجاری ملت-شرکت ماشین کاشت فارس 071-32227342 071-32220188 0917-3140319
فروشگاه رهنما آقای رهنما 152 کامفیروز علی آباد- فروشگاه رهنما 071-43631243 071-43631245 0917-7002457

 

 

استان گلستان :

نام شرکت مدیریت کد نمایندگی شهرستان آدرس تلفن فکس همراه
فروشگاه صادقلو آقای مهندس صادقلو 1281 گرگان کیلومتر ۱ جاده ساری 017-32471209 017-32471209 0911-3763252