چهاردهمین نمایشگاه تخصصی ادوات و ماشین آلات کشاورزی و صنایع وابسته

چهاردهمین نمایشگاه تخصصی ادوات و ماشین آلات کشاورزی و صنایع وابسته

 akhbar-14.jpg

 akhbar-14-2.jpg