بازدید رئیس اتاق بازرگانی کشور عمان از شرکت سپاهان دلتای کویر

به گزارش روابط عمومی شهرک علمی و تحقيقاتی اصفهان، هدف از این سفر آشنایی با ظرفيت های موجود در شهرک و شرکتهای دانش بنیان مستقر در همکاری با صنایع عمان بوده است.

شرکت های دانش بنیان کاراپالایه، سبک بتن پرتیکان، سپاهان دلتای کویر، شاهراه داده پارسیان، احیاگران قلب آسیا و افرند تجارت رسا با حضور در جلسه مشترک به معرفی خود جهت همکاری بیشتر با گروه تجاری عمانی پرداختند.

شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان به عنوان یک سازمان مستقل با هدف توسعه مبتنی بر دانایی از طریق ایجاد مراکز رشد و پارک های علم و فناوری در اصفهان، قطب اقتصادی و صنعتی ایران شکل گرفته است.

این سازمان به عنوان اولین سازمان موسس مراکز رشد و پارک های علم و فناوری در کشور، تلاش میکند تا با ایجاد بستری مناسب برای توسعه فعالیت شرکت های دانش بنیان، زمینه لازم را برای تجاری سازی دستاوردهای آن ها و جذب سرمایه گذاری های داخلی و خارجی فراهم آورد. در حال حاضر بیش از 450 شرکت دانش بنیان در حوزه های مختلف در این شهرک مشغول به فعالیت هستند.

oman_2.png  oman_3.png