سیزدهمین نمایشگاه تخصصی ماشین آلات و ادوات کشاورزی

سیزدهمین نمایشگاه تخصصی ماشین آلات و ادوات کشاورزی دام و طیور ، آبزیان و صنایع وابسته

 

photo_2018-06-18_14-29-19.jpg